• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

< Standarde   implementate >


ISO 14001

Acest standard specifică cerințele pentru implementarea unui sistem de management de mediu. Îndeplinirea acestor cerințe solicită o evidențiere a obiectivelor Societății Telecomunicații CFR, pentru a demonstra faptul că sistemul de management de mediu este operațional, iar acțiunile întreprinse sunt eficiente și conforme cu prevederile standardului.

Sistemul de Management de Mediu‎

ISO 14001

Este o unealtă cu o vastă răspândire, care permite societății noastre să dețină un sistem de management de mediu.

ISO 27001

Acest standard furnizează recomandări pentru menținerea sub control a riscurilor informationale, aduce o clarificare asupra tipurilor de amenințări și dă direcții de abordare ale metodelor de protecție pentru a asigura supraviețuirea companiei, minimizarea potențialelor daune financiare, maximizarea profitului și a perspectivelor societății.

Sistemul de Management al Securității Informației‎

ISO 27001

Oferă instrumentele necesare păstrării confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor.

ISO 9001

Acest standard are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor organizației, orientarea către client și evaluarea satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunatățire continuă.

Sistemul de Management al Calității

ISO 9001

Este specific asigurării cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea managementului calității.

Pentru relații suplimentare ne puteți contacta !