• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate partener, te informăm despre faptul că începând cu data de 25 mai 2018, la nivel comunitar, se aplică prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru o mai bună informare în ceea ce privește acest regulament, inclusiv despre drepturile tale, despre scopul prelucrării acestor date dar și despre ce date cu caracter personal prelucrăm, te invităm să parcurgi informațiile și să accesezi documentele ce se regăsesc pe această pagină.

Cu această ocazie, îți aducem la cunoștință faptul că pentru persoanele juridice cu care societatea noastră are încheiate contracte de furnizare a serviciilor de comunicații electronice, devine aplicabilă "Documentul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" precum și anexa ce conține „Datele cu caracter personal pe care Telecomunicații CFR le poate prelucra în cazul contractului”, acestea fiind obligatorii.

Trebuie să știți că datele dumneavoastră pe care noi le prelucrăm sunt furnizate de angajatorul dumneavoastră cu care noi avem agreat Documentul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării, interesele legitime urmarite de Prestator sau de o terță parte, destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrării datelor cu caracter personal, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă sunt evidentiate în Anexa ce conține datele cu caracter personal pe care Telecomunicații CFR le poate prelucra în cazul unui contract

Nu în ultimul rând vă informăm și despre faptul că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: protectiedate@tccfr.ro, telefon: (40)-21-314.60.46, adresa: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti, cod postal 010873.


* Documentul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal »

* Anexa privind datele cu caracter personal pe care Telecomunicații CFR le poate prelucra în cazul contractului »