• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

Termeni și Condiții privind utilizarea acestui site:

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos, motiv pentru care recomandăm citirea cu atenție a acestora. Societatea Telecomunicații CFR își asumă dreptul legal de a modifica aceste prevederi fără notificare prealabilă. Aceste modificări şi actualizări sunt aplicabile fiecărui utilizator de îndată ce au fost postate pe site, drept pentru care utilizatorul trebuie să se raporteze la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Accesul la site - Societatea Telecomunicații CFR asigură utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății noastre, fără acordul prealabil scris al acesteia.

Copyright - Conținutul site-ului www.tccfr.ro (texte, imagini, simboluri, elemente de grafica web, etc), este proprietatea Societății Telecomunicații CFR și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Telecomunicații CFR a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Comunicarea - Telecomunicații CFR nu solicită utilizatorilor acestui site informații confidențiale prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități. Aceste informații nu trebuie comunicate, în caz contrar aceștia asumându-și întreaga responsabilitate.

Litigii - Se va încerca în prealabil ca orice litigiu apărut în legătură cu utilizare acestui site să fie rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții, utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.