• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

Rețeaua de comunicații

Realizarea unei rețelei de comunicații pentru furnizarea serviciilor specifice în cadrul sistemului feroviar, a reprezentat un pas important în ceea ce privește trecerea la sisteme de comunicații moderne şi utilizarea efecientă a resurselor informaţionale. Aceast concept a luat în considerare cerinţele specifice ale sistemului feroviar, în special în ceea ce priveşte comunicațiile pentru asigurarea condițiilor de siguranță a circulației feroviare.

Actuala infrastructură de comunicații feroviară, conectează aproximativ 600 de locații în tehnologie digitală dintr-un total de aproximativ 900 de sații CFR. Topologia reţele, este cea de inel, această topologie crescând performanţele infrastructurii de comunicații feroviare.

Mai mult, centrele de comutaţie sunt interconectate într-o rețea de tip ”stea”, prevăzut însă cu rute de protecție astfel încât să poată fi evitate întreruperi ale comunicațiilor telefonice.

Într-o prezentare succintă, rețeaua de comunicații feroviară este constituită dintr-un număr de subrețele ce asigură suport pentru furnizarea serviciilor de siguranță a circulației și exploatare feroviară după cum urmează:

        * rețeaua de cabluri cu fibre optice,

        * rețeaua de comutație,

        * rețeaua de transport în tehnologie SDH,

        * rețeaua de transport în tehnologie DWDM,

        * rețeaua de cabluri urbane și interurbane din cupru,

        * rețeaua de trasee aeriene,

În ceea ce privește rețelele WAN, MAN și LAN, infrastrucutra de comunicații feroviare deține la nivel național, o rețea de routere și switch-uri , capabilă să asigure echipamentele active pentru multitudinea de servicii și aplicații, astfel încât să poată fi asigurată acoperirea necesară.

În eforturile noastre permanente, pentru dezvoltarea continuă a acestor rețele se urmărește cu preponderență, realizarea unei infrastructure integrate de comunicații care să potată oferi avantaje clare în ceea ce priveşte eficienţa, sustenabilitatea şi siguranţa transportului feroviar. Prin adaptarea proceselor derulate în cadrul sistemului feroviar la cerințele specific ale utilizatorilor din cadrul acestuia, infrastructura creată poate oferi atât o conectivitate flexibilă pe diverse platforme de comunicații dedicate managementului în transporturi, precum și posibilitatea migrării spre aplicații moderne în special pentru localizarea și urmărirea mărfurilor în timpul transportului și de la un mod de transport la altul. Mai mult, dezvoltările ulterioare ale serviciilor de informaţii în timp real privind traficul de călători și de marfă, vor facilita mobilitatea având ca punct de plecare sisteme de comunicații interoperabile ce vor utiliza ca suport rețeaua de comunicații feroviare.