• Telefon: +40 213-146046 / +40 213-146045
  • office@tccfr.ro

< Suport pentru rețeaua academică din România >

Începând cu trimestrul doi al anului 2008, în conformitate cu politica de dezvoltare a reţelei GEANT aprobată în şedinţa NREN PC din 25 octombrie 2007 de la Riga, a fost dat în funcție nodul Bucureşti (POP GEANT Bucureşti) al reţelei europene cu atribuţii privind conectarea ţărilor din Sud Estul Europei la infrastructura GEANT. Prin această premieră se recunoștea activitatea reţelei din România şi în acelaşi timp se constituia un angajament al României în dezvoltarea reţelei pan-europene pentru cercetare şi educaţie.

Infrastructura feroviară reprezintă, la nivel național, suport pentru asigurarea conexiuni între echipamentele rețelei GEANT, stfel încât să poată fi realizat transferul de date pentru universităţi, şcoli şi licee, pentru instituţiile de cercetare din România, spitale universitare, biblioteci, muzee şi instituţii culturale.

Informații suplimentare privind această rețea puteți obține aici!

Obiectivele privind această infrastructură, au fost definite în cadrul programelor GEANT şi GEANT2, programe finanţate de Comisia Europeană şi asumate de aceasta, şi se pot rezuma astfel:

- funcţionarea ca infrastructură de comunicaţii informaţională bazată pe tehnologii de ultimă generaţie pentru a asigura servicii pentru cercetare şi educaţie;

- realizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică în nume propriu în vederea implementării de noi servicii şi tehnologii de comunicaţii.

Reţeaua pentru educaţie şi cercetare este o infrastructura de comunicații de interes național, definită şi dezvoltată în cadrul sistemului educației şi cercetării naționale. Această reţea este denumită „RoEduNet" şi este administrată de către Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare. Reţeaua RoEduNet asigură servicii de transport de date între instituţiile conectate, între acestea şi reţelele de acelaşi tip din Europa şi din lume precum şi alte servicii conexe, inclusiv servicii de acces la rețeaua Internet, pentru comunitatea academică şi de cercetare din România.

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare este definită în plan european şi mondial ca NREN - National Research and Education Network - o instituţie la nivel naţional, una pentru fiecare ţară, care operează reţeaua pentru cercetare şi educaţie, desfășoară activitate de cercetare în domeniul comunicaţiilor, nu desfăşoară activităţi comerciale şi nu concurează pe piaţa telecomunicaţiilor.

Reţeaua RoEduNet este parte a reţelei europene pentru educaţie şi cercetare GÉANT şi este destinată doar instituţiilor care fac parte din sistemul educaţiei şi cercetării în acord cu reglementările legale în domeniu. Reţeaua GÉANT - Gigabit European Advanced Network - este rețeaua Europeană pentru educaţie şi cercetare care interconectează reţelele academice şi de cercetare din țările Europene.